“Σας διαβεβαιώ” πως “έχω πληροφορίες” πως “αποστάληκε επιστολή” που “καλούν” τους “εμπλεκόμενους” να “προβούν σε ενέργειες” …

Συγχωρέστε τα Ελληνικά μου καθώς όπως φαίνεται από το παρών άρθρο τα φιλολογικά δεν τα έχω. Ακόμα και εγώ όμως με τα λίγα Ελληνικά μου, όταν ακούω άτομα να μιλούν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μπορώ παρά μόνο να εκνευρίζομαι. Να αρχίσω με την ποσότητα. Σε μια εποχή όπου η ενημέρωση μεταδίδεται τόσο γρήγορα και τόσο μαζικά, είναι απίστευτο το πόσο λίγη πληροφορία μεταδίδεται στους ...

CMIT’s TransPhone also doubles as a tablet

CMIT's TransPhone also doubles as a tablet
We looked at Asus PadFone and we said that that was not the first time someone came up with the idea of a phone to tablet dock. Seems CMIT’s TransPhone also announced a smartphone that can be inserted into a larger multi touch display turning into a tablet. TransPhone has a 1.2GHz Qualcomm processor and a SVGA display. It is unclear on ...

News Time Line 1

News Time Line
Ok lets get started. I was talking with a friend the other day about something we heard on the news, and we couldn’t understand what it was all about. It was something like “Mr. X. will be meeting with the ABC comity to discuss the future of XYZ.” And then there was this huge buzz ...